HEVOSAVUSTEINEN PÄIVÄTOIMINTA

Toiminnasta vastaa:
Katja Liukkonen
www.katjajohanna.com

Jasmin Ek
ek.jasmin8@gmail.com

Kuvaus:

Luhtajoen Ratsutila tekee yhteistyötä Humanan ja Kotoraitti Oy:n kanssa eläinavusteisuuden käytössä osana sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kuntoutusprosessia. Hevosavusteinen toiminta kuntoutuksen menetelmänä on:

Sosiaalisen kuntoutuksen ja kasvatuksen menetelmä, jota ohjaa tehtävään koulutettu hevosavusteisen toiminnan ohjaaja työtoverinaan tehtävään koulutetut hevoset.

Se on tavoitteellinen, aikataulutettu, dokumentoitu ja määräaikainen työtapa, jossa hyödynnetään eläinavusteisuuden menetelmiä asiakkaan omien tavoitteiden tueksi. Hevosavusteisen työn tavoitteena on aina optimoida ja parantaa terapeuttisia, pedagogisia ja sosiaalisia tavoitteita asiakkaan elämässä.

Hevosavusteinen työskentely nojaa kokemuksellisuuteen, kehollisuuteen ja vuorovaikutukseen.

Hevosavusteista toimintaa ennaltaehkäisevänä toimintana itse maksaville asiakkaille ilman lähetettä tai diagnoosia tarjoaa eläinavusteiset neuropsykologiset valmentajat Katja Liukkonen sekä Jasmin Ek. Toiminta on tällöinkin suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja keskiössä on ratkaisukeskeinen lähestymistapa, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen, sekä itsetunnon vahvistaminen.

Hevosavusteinen työskentely on erinomainen esimerkiksi vuorovaikutuksen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen, tunnetyöskentelyyn sekä mindfullness-tyyppiseen rentoutumiseen ja virkistymiseen. Myös ratsastukseen liittyvien pelkojen työstämiseen toiminta sopii erinomaisesti.

Asiakkaat ovat vastuuvakuutettuja yrittäjän toimesta. Oma tapaturmavakuutus on suositeltava.

Luhtajoen Ratsutila

040 545 5461 luhtajoenratsutila@gmail.com

Sivuston kuvat:
© Luhtajoen Ratsutila ja Sami Osenius