TURVALLISUUS JA GDPR

Turvallisuudesta vastaava henkilö
Tea Blom p. 045-6174717

 • määrittely
 • ensiapu- ja alkusammutusvälineistä vastaaminen
 • pelastusteiden kelpoisuuden valvonta
 • onnettomuuksien raportointi ja seuranta
 • henkilökunnan koulutus ja harjoittaminen
 • yleinen turvallisuuden valvonta ja suunnittelu

2. Työntekijöiden toimenkuvat

Ratsastuksen opetus pääsääntöisesti: Ratsastuksenopettaja Tea Blom, Ratsastuksenohjaajat Sanna Stenback ja Julia Savilepo.

Hevosten ratsutus Tea Blom ja Julia Savilepo

Tallinpiha, tarhat ja tallien siivous Julia Savilepo, Sanna Stenback ja Tea Blom

Onnettomuuden sattuessa paikalla oleva henkilö hoitaa pelastustoimet ja tarvittavan ensiavun.

3. Asiakkaat ja asiakasryhmät

 • ryhmäkoko max 6 ratsukkoa
 • ratsastusryhmät jaettu poni- ja hevostunteihin sekä ratsastustason mukaisesti.
 • alaikäraja 7v, ponitunneilla 4v
 • ratsastajien yhteystiedot PC-talli ohjelmassa sekä tallin puhelimessa.

 

Riskitilanteessa opettajalla on oikeus muuttaa ratsastuspaikkaa, keskeyttää tunti tai poistaa oppilas tunnilta.

Asiakkaiden varustus:

 • oman kypärän hankkimista suositellaan, tallilta saa lainata turvakypäriä
 • joustavat, pehmeäsaumaiset housut.
 • kengissä oltava kanta ja miellellään varsi
 • ei roikkuvia osia vaatteissa
 • turvaliivi suositeltava estetunneilla, ei pakollinen

 

Asiakkaiden opastaminen

 • hevosten lähellä ei huudeta, juosta tai heitellä tavaroita
 • tallissa käyttäydytään rauhallisesti
 • talliin tai tarhoihin ei saa mennä ilman lupaa
 • karsinassa on kerrallaan vain yksi henkilö hoitamassa. Hetkellisesti toinen voi auttaa.
 • ratsastajat hoitavat hevoset itse. Jos ratsastaja ei voi tai halua, hevonen voidaan laittaa kuntoon myös tallin toimesta
 • hevosta ei saa ruokkia ilman lupaa
 • autot parkkeerataan niille tarkoitetulle alueelle
 • alkoholin nauttiminen tallin alueella on kielletty

 

OHJEITA TUNTIRATSASTAJILLE:

 • Tottele aina opettajan antamia ohjeita
 • Peruuta tuntisi etukäteen viimeistään edellisenä päivänä, muuten tuntia ei voi korvata. Sairaustapauksissa saman päivän peruutukset hyväksytään.
 • Kypärän käyttö pakollista
 • Muista turvavälit tallissa, ulkona ja ratsailla
 • Ratsastustunti aloitetaan ja lopetetaan kaartoon
 • Jos huomaat hevosessasi jotakin mielestäsi poikkeavaa, ilmoita siitä opettajallesi
 • Ole hevosellesi tai ponillesi reilu johtaja. Silloin se kunnioittaa sinua
 • Jos putoat, älä jää roikkumaan ohjista. Jos joku muu putoaa, pysäytä hevonen ja odota rauhassa opettajan ohjeita

 

4. Hevoset

Noin 30 hevosta ja ponia

5. Rakennukset

Tilalla 2 tallirakennusta, asuintalo sekä piharakennuksia ja maneesi.

Rakennusten huollosta vastaa Tea Blom

Pelastustehtävät:
Tulipalon sattuessa soitetaan 112/palokunta. Viedään hevoset tarhoihin ja varmistetaan että kaikki ovat päässeet ulos. Ryhdytään alkusammutustöihin. Vaahtosammutin ovensuussa, molemmissa talleissa sekä maneesin päätyovella.

-Palotarkastus vuosittain.
-Rakenteita huolletaan jatkuvasti.

6. Ratsastusvälineet

Turvakypäriä löytyy satulahuoneesta.

Satulat ja suitset kuuluvat nimetyille paikoille satulahuoneessa.

Hevosten varusteiden huolto: vastuuhenkilö Sanna Stenback

Erikoisvarusteita (juoksutus, varajalustimet, kuolaimia, pesuaineita yms) löytyy lukitusta kaapista ylätallista

Varustehuoltaja käy tallilla muutaman kerran vuodessa.

Jos varuste menee rikki ratsastajan huolimattomuuden vuoksi, on ratsastaja velvollinen korvaamaan vastaavan tuotteen rikki menneen tilalle

7. Muut välineet ja varusteet

Talikot, kottikärryt ja harjat löytyvät tallien ulkokulmalta

8. Riskien arviointi

Tarkoituksenmukaiset harjoitukset pienentävät tippumisen riskiä

Ehjät varusteet pienentävät tippumisen riskiä

Otetaan huomioon olosuhteet. Esim hyvin tuulinen sää (tunnit siirretään)

Tapaturman sattuessa se kirjataan ja tehdään tarvittavat ilmoitukset

9. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten

 • Soitto turvallisuusvastaavalle = Tea Blomille 045-6174717
 • Tarvittaessa 112

 

Toimintajärjestys ja ensiapu:
Opettaja antaa ensiavun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Lasten tapauksissa pyritään ilmoittamaan vanhemmille sekä saamaan heidät paikalle. Opettaja, muu henkilökuntaan kuuluva tai vanhempi tallityttö pyrkii lähtemään mukaan jos loukkaantunut toimitetaan sairaalahoitoon.

Lääkekaappi hevosille rehuhuoneessa alatallissa, lääkekaappi ihmisille talossa.

Evakuointisuunnitelma:

 • Suuronnettomuuden uhatessa asiakkaat poistetaan tallirakennuksesta.
 • Sen jälkeen hevosia siirretään turvaan esim tarhoihin.
 • Tarkistetaan että pelastusviranomainen pääsee helposti lähelle rakennusta (joku vastaan puhelimen kanssa Hemmintien risteykseen).

 

10. Onnettomuustutkinta ja onnettomuuden syyn tutkinta

Opettaja kirjaa onnettomuudet ja läheltä piti – tilanteet erilliselle lomakkeelle.

Tapausilmoituslomakkeen täyttäminen /opettaja täyttää ja palauttaa vastuuhenkilölle = Tea Blom.

TURVALLISUUSOHJE LUHTAJOEN RATSUTILAN ASIAKKAILLE

 • Alaikäiset lapset käyvät tallilla vain huoltajan suostumuksella.
 • Jos asiakas tuo koiransa tallille, on koira oltava kiinni hihnassa. Talli ei ole vastuussa koiralle tapahtuvista mahdollisista onnettomuuksista. Jos koira aiheuttaa vahingon tai onnettomuuden, on sen omistaja korvausvelvollinen.
 • Tallin käytävällä yleiset tapakäyttäytymisohjeet, tutustu niihin.
 • Kaikki auttavat kaikkia. =)

 

11. GDPR asiakastietosuoja

-Rekisterinpitäjä on Hippoteam Oy, Hemmintie 30, 01810 Luhtajoki, luhtajoenratsutila@gmail.com,

Yhteyshenkilö Tea Blom

-Rekisterin nimi PC-talli /copyright Jyri Kranz

-Tietojen säilyttämisen tarkoitus on asiakaslaskutus sekä -viestintä (myös huoltajat /lähiomaiset)

-tietosisältö; Nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero, alaikäisen kohdalla myös huoltaja(t)/lähiomainen

-tietolähde on asiakas itse tai hänen lähiomaisensa/huoltajansa

-tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

-tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

-Asiakastiedot ovat PC-ohjelmassa salasanan takana. Paperilla kerätyt tiedot on hävitetty. Puhelimessa olevia numeroita käsittelee ainoastaan henkilökunta sekä mahdollinen työharjoittelija.

Luhtajoen Ratsutila

040 545 5461 luhtajoenratsutila@gmail.com

Sivuston kuvat:
© Luhtajoen Ratsutila ja Sami Osenius